CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG 5MM
0935051368 5mm@gmail.com

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG

Lên Format chương trình truyền hình
Đào tạo MC, Biên tập viên, phóng viên
Tổ chức, sản xuất chương trình truyền hình
Sản xuất TVC/panal giới thiệu doanh nghiệp
Sản xuất phim doanh nghiệp
Sản xuất chương trình truyền hình