CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG 5MM
0935051368 5mm@gmail.com

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG

Họp Báo, Giao Lưu Báo Chí
Phòng và chống khủng hoảng truyền thông
Lên kế hoạch truyền thông
Tư vấn và xây dựng giải pháp truyền thông
Booking quảng cáo trên các phương tiện truyền thông