CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG 5MM
0935051368 5mm@gmail.com

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG

Tổ chức sự kiện diễn đàn
Tổ Chức Hội nghị hội thảo
Họp Báo, Giao Lưu Báo Chí
Lên Format chương trình truyền hình
Đào tạo MC, Biên tập viên, phóng viên
Tổ chức, sản xuất chương trình truyền hình
Phòng và chống khủng hoảng truyền thông
Lên kế hoạch truyền thông
Tư vấn và xây dựng giải pháp truyền thông
Booking quảng cáo trên các phương tiện truyền thông
Sản xuất TVC/panal giới thiệu doanh nghiệp
Sản xuất phim doanh nghiệp
Sản xuất chương trình truyền hình
Cung cấp ấn phẩm, quà tặng doanh nghiệp
Cung cấp ấn phẩm, quà tặng doanh nhân
Cung cấp ấn phẩm, quà tặng doanh nghiệp – doanh nhân